Dus jij wilt heks worden?

Artikelindex

Betekent heks zijn dat ik met mijn vinger kan wijzen en dat er dan van alles gebeurt of dat ik op een bezemsteel kan vliegen of dat ik mensen in een pad kan veranderen?

Nou nee ... niet helemaal....

Hekserij is een natuurreligie, een spiritueel pad dat zowel door vrouwen als door mannen wordt gevolgd. Dit pad is gericht op het herstellen en ontwikkelen van de band met de natuur en de voorkerkelijke Goden en Godinnen. Alle Goden en Godinnen zijn aspecten van de Ene Goddelijke Kracht, die ook wel de Bron, het Ene, het Al of de Oorsprong wordt genoemd.

De rituelen en gebruiken van de hekserij zijn er op gericht een hereniging en verbinding te vinden met de Levenskracht van de natuur, zowel hier op aarde als in het ons omringende universum. Net als vroeger ontmoeten heksen - mannen en vrouwen - elkaar vandaag de dag bij volle maan of bij het wisselen van de seizoenen in open velden, in huizen in voorsteden of gewoon in iemands achtertuin om zichzelf in harmonie te brengen met de natuurkrachten. Door de kracht van de natuur te vieren - zowel binnen als buiten zichzelf - trachten heksen een glimp op te vangen van de essentie van de natuur. De essentie die zowel in deze wereld besloten ligt als ook daar buiten. Door middel van ritueel drama, poëzie, gezangen en het in harmonie leven met de Aarde en al hetgeen ze voortbrengt en heeft voortgebracht, legt een heks contact met de natuurkrachten.

De rituelen en gebruiken van de hekserij zijn niet enkel gericht op contact leggen met het Goddelijke in de natuur, maar tevens op het begrijpen van onze eigen psyche en het Goddelijke in onszelf. Het belang van de rituelen ligt niet in hun uiterlijke vorm maar vooral in hun diepere symboliek en betekenis.

Hekserij is zowel een religie als een kunde. Als religie is haar doel - zoals alle religies - het individu of de groep in harmonie te brengen met het Goddelijke, het scheppende beginsel van de kosmos en al zijn manifestaties op alle niveaus. Als kunde is het doel om praktische resultaten te bereiken met geestelijke krachten, met een goede, nuttige en genezende intentie.

Hekserij in het algemeen kent geen voorschriften en geen dogmatische leerstellingen of overtuigingen. De hekserij kent geen hiërarchische structuur of organisatie. Zij erkent dat de individuele beoefenaar zelf uiteindelijk de laatste autoriteit is over zijn of haar inzichten, daden en beslissingen. Heksen geloven dat ze zelf de mogelijkheid hebben om het mysterie van de natuur te ervaren zonder dat iemand hen oplegt hoe ze dat moeten doen. Om deze “eenheid” met het Goddelijke in de natuur te ervaren werken heksen dikwijls samen in een kleine groep die “coven” of “heksencirkel” of “–kring” genoemd wordt. De heksencirkel laat ruimte voor individuele ontplooiing maar biedt ook de mogelijkheid om in een groep krachten te bundelen. De heksencirkel wordt meestal geleid door een hogepriesteres  en/of een hogepriester. De verschillende heksencirkels zijn autonoom maar meestal werken ze volgens een of andere heksenstroming. Eclectische heksen nemen onderdelen en rituelen uit diverse stromingen, tradities en culturen al naar gelang wat het beste bij hen en hun pad past.

Niet iedereen werkt echter in groepsverband. Sommigen geven er de voorkeur aan om hun eigen manier van werken verder te ontplooien, door onder meer gepubliceerde werken te raadplegen. Boeken kunnen wel bijdragen aan een zeker inzicht in hekserij en natuurreligie maar de essentie van de hekserij kan alleen begrepen worden door rituelen zelf uit te voeren en te ervaren. Hekserij is een ervaringsreligie.

 


 

Rituelen

Heksen houden rituelen bij het wisselen van de seizoenen, als het volle maan is of wanneer zij daar zelf behoefte aan hebben. Zij vieren acht belangrijke seizoenfeesten die ze Sabbats noemen. Vier ervan zijn Zonnefeesten die stammen van Germaanse tradities, de equinoxen Ostara en Mabon en de solstices (zonnewenden) Litha en Yule. De vier andere feesten zijn Maanfeesten van Keltische oorsprong; Imbolc, Beltane, Lughnasadh en Samhain. Gewoonlijk houden heksen ook rituelen bij volle maan, de zogenaamde Esbats.

Liefst van al worden rituelen in de open lucht gehouden. Bij een buitenvuur houden heksen eenvoudige rituelen om de seizoenen en de gift van het leven te vieren. Wanneer de omstandigheden dit echter niet toelaten, worden de rituelen vaak bij een van de cirkelleden thuis gehouden. Sommige heksen hebben daarvoor een aparte ruimte in huis als tempel ingericht. Anderen huren een ruimte om samen te komen. De rituelen worden uitgevoerd in een gewijde, rituele ruimte die als een cirkel wordt voorgesteld. Hoewel het in essentie plechtige rituelen zijn is er ook plaats voor feestvreugde tijdens het ritueel. Als het feest voorbij is wordt de cirkel opgeheven en wordt de ruimte waar de ceremonie plaatsvond weer een gewone, alledaagse plek.


 

Magie

Heksen vereren niet alleen de Goden en Godinnen, ze doen ook magisch werk. Daarbij houden ze rekening met de stand van de maan. Heksen geloven dat de maan een belangrijke invloed heeft op het magisch werk. Heksen beoefenen allerlei soorten magie: genezing, het helpen van mensen die in moeilijkheden verkeren of magie die betrekking heeft op spirituele groei van de cirkelleden. Daarvoor worden allerlei magische technieken gebruikt zoals kaarsenmagie, koordmagie, divinatie, trance-oefeningen en meditatie. Alle magische handelingen hebben te maken met het bundelen van energie om positieve resultaten te verkrijgen. Er zijn verschillende definities van magie maar geen enkele is echt sluitend. Over het algemeen verstaan heksen onder magie het veranderen van processen louter en alleen door de kracht van de wil. In vele gevallen zijn magische technieken dezelfde als die welke in de psychotherapie of hypnose worden gebruikt.

 


 

Werk en studie

Hekserij is een pad van transformatie en groei en het zal je uitdagen en je leiden tot je nieuwe en verrijkte bestaan. Natuurlijk zal je al deze inzichten niet krijgen van de woorden hier, je zal er aan moeten werken en je zal je studies moeten blijven vervolgen, om dit allemaal te beheersen. Maar deze woorden zullen wel een sterke basis zijn om op door te groeien.