Help! Ik heb een Pagan in de klas?!

Artikelindex

Voor onderwijzers en leraren over paganisme / heidendom

Een leerling op je school of in je klas beoefent een religie waar je misschien niet zo bekend mee bent. Dit artikel is om je informatie te geven zodat je de verschillende ervaringen kan begrijpen die deze leerling mogelijk met je zal delen en beantwoordt vele vragen die het zou kunnen oproepen.

Wat gelooft en doet een Pagan leerling?

Paganisten, ook wel Heidenen genoemd, volgen over het algemeen een niet-evangeliserende, niet-dogmatische spiritualiteit en er kunnen net zo veel varianten tussen heidense religieuze overtuigingen zijn als tussen de denominaties van het christendom. De meest beoefende vormen van het heidendom zijn Wicca, Hekserij, Sjamanisme, Asatru, Druïderij of gewoon heidendom, net zoals een christen katholiek, hervormd, gereformeerd of gewoon christelijk kan zijn. Allen zijn enigszins verschillend van elkaar. Hierdoor kunnen de volgende uitspraken niet gelden voor elke Pagan / Heiden die je tegenkomt. Er zijn een aantal gebruiken die over het algemeen vaak voorkomen bij Paganisten / Heidenen, echter de leerling of zijn ouders kan je vertellen of hun gebruiken aanzienlijk verschillen van de volgende informatie.

Een Pagan leerling zal een op de Natuur gebaseerde, polytheïstische religie volgen

god and goddessEen Pagan leerling zal het goddelijke eren als God en Godin, soms met een feministische nadruk op de Godin. Een gevolg hiervan is dat de leerling waarschijnlijk sekse-gelijkheid als een vaststaand gegeven ziet. Een Pagan leerling zal religieuze ceremonies vieren met kleine groepen tijdens Volle Manen en aan het begin en het midden van elk seizoen, in plaats van met grote gemeenten in een vast wekelijks schema. Deze vieringen worden vaak 'rituelen' genoemd en de gemeenschap komt bij elkaar in 'covens' of 'kringen'. Zie ook 'Wiel van het Jaar'. Enkele van de items die vaak gevonden worden op het altaar tijdens een heidense ceremonie zijn beelden van de Godin en/of God, kaarsen, kristallen, een staf, de athame - een dubbelsnijdende dolk met botte snijranden, gebruikt als symbool en niet als een instrument om te snijden - schaaltjes , ketels, wierook en een vijfpuntige ster, het pentagram of pentakel.


Pagan symbolen

PagansymbolenEen Pagan leerling kan een symbool van zijn of haar religie dragen als een van zijn of haar sieraden. Het meest voorkomende symbool is het pentakel, een vijfpuntige ster in een cirkel. De misvatting dat het pentagram een satanische symbool is is gebaseerd op het omgekeerde gebruik door bepaalde groepen op dezelfde manier waarop satanen het christelijke kruis omgekeerd gebruiken. De betekenis van het pentakel zoals gedragen door heidenen is geworteld in het geloof van de Griekse Pythagoreeërs, voor wie het pentakel de perfecte balans en wijsheid belichaamde. Het plaatsen van de ster in de cirkel voegt het symbool van eeuwigheid en eenheid toe. Andere sieraden die kunnen worden gedragen zijn Keltische knopen, kruisen, triskelions, hamer van Thor, het labrys - een dubbelzijdige bijl gebruikt als een symbool van Grieks-Romeinse verering van Cybele, Godinbeeldjes, halve Maan en/of volle Maan symbolen, het Yin -Yang symbool, het oog van Horus of hoorns van Isis uit de Egyptische mythologie.

Een Pagan leerling zal Goddelijkheid zien als immanent in de natuur en de mensheid en zien alles als met elkaar verbonden. Dit leidt vaak tot zorg en aandacht voor ecologie en het milieu en een fascinatie voor de cyclus van het leven.


Geloven in Magie

Een Pagan leerling zal geloven in magie en kan dit spellen als 'magic' of magick' om het te onderscheiden van podium illusies. Dit kan onder meer het geloof in een persoonlijke energieveld zijn zoals het Chinese concept van chi, het gebruik van rituelen en hulpmiddelen als drama om te focussen op positief denken en visualisatie technieken omvatten. Het betekent niet dat de leerling wordt geleerd dat hij kan wiebelen met zijn neus om zijn kamer schoon te maken, geesten of demonen op te roepen of iets anders dat tegen de natuurwetten ingaat. Maar net als elk kind kan een heidense kind deze dingen doen alsof. Het betekent ook niet dat de leerling wordt geleerd om te beheksen of te vervloeken. In onze ethische structuur worden dergelijke acties verondersteld terug te keren naar de afzender en zijn dus verboden.

Een Pagan leerling kan geloven in reïncarnatie. Het is de meest voorkomende overtuiging onder heidenen, maar is niet universeel. Echter, een heidense leerling zal waarschijnlijk niet geloven in de hemel of de hel. Ze kunnen wel in het Keltische Summerland - een plaats van rust tussen incarnaties - of het Valhalla - een rijk van eer in de Noorse religies - geloven.


Verschillende namen

Een Pagan leerling kan zich een Heks, een Wicca, een Pagan of Neo-Pagan, een Godin-aanbidder, een Druïde, een Asatru of een heiden noemen. Het is onwaarschijnlijk dat hij zich een Warlock zal noemen want deze term is vermoedelijk afkomstig van het Schotse woord 'Oathbreaker' (vertaling: 'Eedbreker'). Ongeacht of een Pagan leerling zich wel of niet beledigd voelt door het stereotype, zal hij je waarschijnlijk snel vertellen dat het groene karikatuur met de wratten-neus zoals weergegeven op Halloween geen verband houdt met zijn religie.


Ethiek en gedragsregels

Een Pagan leerling wordt ethiek aangeleerd waarbij zowel persoonlijke vrijheid als persoonlijke verantwoordelijkheid benadrukt wordt. Heidense ethiek stelt persoonlijke vrijheid binnen een kader van persoonlijke verantwoordelijkheid. De basis voor Pagan ethiek is het inzicht dat alles met elkaar verbonden is, dat niets bestaat zonder elkaar te beïnvloeden en dat elke actie een gevolg heeft.

Er is geen concept van vergeving voor de zonde in het heidense ethisch systeem. De consequenties van het eigen handelen moet worden aanvaard en men wordt geconfronteerd met de consequenties. Men moet zich zo nodig inspannen de schade aan een ander gedaan te herstellen.

Er zijn geen arbitraire regels over morele kwesties. In plaats daarvan moet elke actie worden afgewogen tegen het bewustzijn van wat schade zou kunnen veroorzaken. Dus homoseksualiteit zou een morele nul kwestie zijn, want het schaadt niemand. Maar vreemdgaan zou verkeerd zijn want het schaadt het eigen zelf, iemands intellect, iemands integriteit en is onrechtvaardig tegenover de persoon die je hebt bedrogen.

De meest voorkomende vormen waarin deze ethiek worden verwoord:
"Doe wat je wilt en schaad niemand" en de "Hermetische wet van oorzaak en gevolg".


Religieuze pluraliteit

Een Pagan leerling zal een paradigma volgen dat pluraliteit omarmt.

Omdat Pagans vele religieuze systemen kennen, zijn er in hun beleving vele manieren en bestaat er niet zoiets als 'de enige weg naar de waarheid'. Heidenen kennen een verscheidenheid van goden onder hun pantheons, zowel mannelijk als vrouwelijk. Een heidense leerling wordt opgevoed in een sfeer die discriminatie ontmoedigt gebaseerd op verschillen zoals ras of geslacht en moedigt juist individualiteit, zelfontdekking en onafhankelijk denken aan.

Een Pagan leerling zal waarschijnlijk ook leren over andere en vergelijkbare religies. De meeste heidenen dringen hun geloof niet op aan hun kind, maar leert hen veel spirituele systemen en laten het kind beslissen wanneer hij meerderjarig is. Echter voor een heidense leerling is het onwaarschijnlijk dat hij een emotionele begrip van de Hemel, Hel of verlossing zoals onderwezen door christelijke religies zal hebben, hoewel hij intellectueel daar wel over weet. En een Pagan leerling wordt geleerd om de heilige teksten van andere godsdiensten te respecteren, maar het is onwaarschijnlijk dat ze deze letterlijk geloven als zij in strijd zijn met de wetenschappelijke theorie of als de strekking de enige waarheid dicteert.


Persoonlijke interesses

Een Pagan leerling houdt waarschijnlijk van lezen en wetenschap en voelt zich aangetrokken tot hulpverlenende beroepen. Margot Adler, National Public Radio journalist, meldde de resultaten van een enquête onder heidenen in de editie van haar boek 1989, Drawing Down the Moon. De resultaten toonden aan dat heidenen een ding gemeenschappelijk hebben ondanks hun verschillen en dat is een haast vraatzuchtige passie voor lezen en leren. Heidenen lijken ook sterk op het gebied van automatisering en gezondheidszorg. Een heidense kind zal waarschijnlijk van jongs af aan computer-geletterd zijn.


Conclusies

Ondanks hun soms verkeerd begrepen overtuigingen, zijn aarde-gebaseerde religies gedurende de afgelopen decennia gestaag gegroeid en zorgen voor een bevredigende spiritualiteit voor hun beoefenaars. Met de huidige waardering van diversiteit en tolerantie, begrijpen meer mensen nu dat verschillende culturele achtergronden perspectieven brengen en kan worden gewaardeerd in plaats van gevreesd.

Het is onze hoop dat dit artikel je als opvoeder heeft voorzien van de informatie die je nodig hebt om begrip tussen de leerkracht en de leerling en zijn omgeving te vergemakkelijken.

Vertaling van een artikel geschreven door Suzanne "Cecylyna" Egbert