Help! Ik heb een Pagan in de klas?!

Artikelindex

Ethiek en gedragsregels

Een Pagan leerling wordt ethiek aangeleerd waarbij zowel persoonlijke vrijheid als persoonlijke verantwoordelijkheid benadrukt wordt. Heidense ethiek stelt persoonlijke vrijheid binnen een kader van persoonlijke verantwoordelijkheid. De basis voor Pagan ethiek is het inzicht dat alles met elkaar verbonden is, dat niets bestaat zonder elkaar te beïnvloeden en dat elke actie een gevolg heeft.

Er is geen concept van vergeving voor de zonde in het heidense ethisch systeem. De consequenties van het eigen handelen moet worden aanvaard en men wordt geconfronteerd met de consequenties. Men moet zich zo nodig inspannen de schade aan een ander gedaan te herstellen.

Er zijn geen arbitraire regels over morele kwesties. In plaats daarvan moet elke actie worden afgewogen tegen het bewustzijn van wat schade zou kunnen veroorzaken. Dus homoseksualiteit zou een morele nul kwestie zijn, want het schaadt niemand. Maar vreemdgaan zou verkeerd zijn want het schaadt het eigen zelf, iemands intellect, iemands integriteit en is onrechtvaardig tegenover de persoon die je hebt bedrogen.

De meest voorkomende vormen waarin deze ethiek worden verwoord:
"Doe wat je wilt en schaad niemand" en de "Hermetische wet van oorzaak en gevolg".