Help! Ik heb een Pagan in de klas?!

Artikelindex

Religieuze pluraliteit

Een Pagan leerling zal een paradigma volgen dat pluraliteit omarmt.

Omdat Pagans vele religieuze systemen kennen, zijn er in hun beleving vele manieren en bestaat er niet zoiets als 'de enige weg naar de waarheid'. Heidenen kennen een verscheidenheid van goden onder hun pantheons, zowel mannelijk als vrouwelijk. Een heidense leerling wordt opgevoed in een sfeer die discriminatie ontmoedigt gebaseerd op verschillen zoals ras of geslacht en moedigt juist individualiteit, zelfontdekking en onafhankelijk denken aan.

Een Pagan leerling zal waarschijnlijk ook leren over andere en vergelijkbare religies. De meeste heidenen dringen hun geloof niet op aan hun kind, maar leert hen veel spirituele systemen en laten het kind beslissen wanneer hij meerderjarig is. Echter voor een heidense leerling is het onwaarschijnlijk dat hij een emotionele begrip van de Hemel, Hel of verlossing zoals onderwezen door christelijke religies zal hebben, hoewel hij intellectueel daar wel over weet. En een Pagan leerling wordt geleerd om de heilige teksten van andere godsdiensten te respecteren, maar het is onwaarschijnlijk dat ze deze letterlijk geloven als zij in strijd zijn met de wetenschappelijke theorie of als de strekking de enige waarheid dicteert.