Help! Ik heb een Pagan in de klas?!

Artikelindex

Conclusies

Ondanks hun soms verkeerd begrepen overtuigingen, zijn aarde-gebaseerde religies gedurende de afgelopen decennia gestaag gegroeid en zorgen voor een bevredigende spiritualiteit voor hun beoefenaars. Met de huidige waardering van diversiteit en tolerantie, begrijpen meer mensen nu dat verschillende culturele achtergronden perspectieven brengen en kan worden gewaardeerd in plaats van gevreesd.

Het is onze hoop dat dit artikel je als opvoeder heeft voorzien van de informatie die je nodig hebt om begrip tussen de leerkracht en de leerling en zijn omgeving te vergemakkelijken.

Vertaling van een artikel geschreven door Suzanne "Cecylyna" Egbert