Heidendom is de Oude Religie

Artikelindex

Gaia, de Grote Moeder

gaiaZe was overal en werd geëerd en zo nodig aangeroepen om haar vruchtbaarheid welke het volk voorziet van voedsel. Zij doordringt en doordrenkt de aarde en alle daar levende wezens en dat maakte haar gewijd. In de dorpen en op het platteland leefden de mensen met de natuur en de goden die voor hen belangrijk waren. Zij leefden met de seizoenen en waren afhankelijk van wat de natuur gaf, zoals de oogst en vruchten. De goden en godinnen werden geëerd voor een goede oogst, voor bescherming enzovoort.

Tegenwoordig is het heidendom de naam die men aan een groep religies geeft die de voorchristelijke religies van Europa omvat. Bovendien omvat het andere hedendaagse religies die gemeen hebben dat ze niet een mannelijke god aanbidden. Zo kan het Hindoeïsme beschouwd worden als een heidens geloof.

Buiten Europa wezen heidenen de benaming vaak af en zagen ze deze als een denigrerende uitlating van westerse kolonisten over hun traditionele geloofsopvattingen. De heidenen binnen Europa zagen deze denigrerende benaming als een uiting dat hun geloof als bijgeloof werd gezien.

De termen 'oudergeloof' en 'oude religie’ worden ook gebruikt. Oude Religie en Oudergeloof komt op hetzelfde neer omdat de Oude Religie door de voorouders doorgegeven wordt. De Oude Religie was belangrijk. Voor de komst van het christendom werd niet geloofd in een universum met andere planeten. De aarde was voor hen de enige planeet en die was het allerbelangrijkste. Omdat de Moeder vruchtbaar is werd de aarde als scheppende (Oermoeder) vereerd.