Heidendom is de Oude Religie

Artikelindex

Organisatie van Heidendom

De heidense goden zijn de goden van de natuur en aangezien de natuur alomtegenwoordig is, vindt men ze in alle beschavingen.

Het aansluiten bij anderen om de oude goden of de heidense tradities te beleven is niet nodig. Sommige heidenen behoren tot formele, gestructureerde groepen of organisaties. Een eredienst samen met anderen geeft veel vreugde en zegeningen en kan iemand een diep spiritueel bewustzijn geven. Een dergelijk bewustzijn kan ook ontstaan in stilte en eenzaamheid in de privésfeer van een rustige kamer (in meditatie).

In sommige heidense stromingen kan toetreding plaatsvinden door middel van een inwijdingsceremonie, een initiatie of adoptie door een gezin of clan maar daardoor treedt men allen toe tot hun richting. Sommigen kiezen ervoor heiden te zijn zonder een van genoemde ceremonies. Iemand die niet voor een groep of toetreding kiest noemt men een solitair. Iemand die een eigen individuele invulling geeft aan het heidens geloof.