Handvasten (heksenhuwelijk)

Artikelindex

Handvasten is een prachtig en bijzonder ritueel. Een ritueel waarin je letterlijk aan elkaar wordt verbonden, voor een jaar en 1 dag, voor dit leven (of: zolang de liefde/vriendschap/etc. duurt) of voor eeuwig (dus ook je komende incarnaties). Het is een ritueel wat niet specifiek is voorbehouden aan heksen (paganisten). Iedereen kan het doen.

Handvasten is een van de meest populaire overgangsrituelen. Het is een doorgangsrite waarin de polariteit, de harmonie tussen het mannelijke en het vrouwelijke die in de Hekserij en andere natuurreligies zo belangrijk is, het meest tot uiting komt. De meeste heksen zien de handvasting niet voor niets als een afspiegeling van het Heilige Huwelijk: de verbintenis tussen de Godin en de God.

Ik neem jou
Jij neemt mij
Voor eeuwig verbonden
samen zijn we: WIJ

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zeker als ze de naam “heksenhuwelijk” horen, kun je handvasten met meer dan alleen je liefdespartner. Handvasten vindt plaats tussen mensen met een bijzondere band, familie, vrienden, covenleden. Wat je wilt. Het gaat in deze tijd namelijk met name om het benadrukken van de speciale band, je zielsverwantschap, die je met deze persoon (personen) hebt. Toch blijft het ook een graag uitgevoerde ceremonie tussen twee liefdespartners. In enkele staten van Amerika is het inmiddels een erkende huwelijksvorm, maar in Nederland zijn we (nog) niet zo ver.