Heksenuitvaart

Artikelindex

De wensen van de nabestaanden

De overledene vormt wel het middelpunt van de uitvaart maar het zijn de nabestaanden die afscheid nemen. Jouw laatste wil is belangrijk maar het is fijn als de nabestaanden begrijpen waarom je het op een bepaalde manier wilt vormgeven. Zij moeten na jouw dood verder leven en het mooiste is als jouw uitvaart hen helpt het afscheid te verwerken. Je kunt zelf de regie nemen en een compleet uitvaartdraaiboek achterlaten maar je kunt ook laten weten wat je per se wel of niet wilt en grote lijnen aangeven. Je naasten kunnen dan zelf invulling geven aan het ritueel. Zij kunnen zich laten bijstaan door een uitvaartondernemer of veel zelf regelen. Ook kunnen ze een beroep doen op een paganistische uitvaartbegeleider om advies te geven of om voor te gaan in een ritueel. Als partner, kinderen of ouders kun je natuurlijk de vrienden en vriendinnen van de overledene erbij betrekken. Zij zullen daar waarschijnlijk graag toe bereid zijn. De leiders van een heksencirkel hebben ervaring in het organiseren van en voorgaan in rituelen. Je kunt samen afspreken wat er mogelijk is en wie dat op zich neemt. Misschien zijn er vrienden en familieleden met speciale vaardigheden, zoals tekstschrijven, bloemschikken of vioolspelen, die een rol kunnen spelen bij de uitvaart of de voorbereiding daarvan.