Heksenuitvaart

Artikelindex

Heksen en niet-heksen

Niet alle heksen zijn bij leven even open over hun religie en er zijn soms goede redenen voor om het heks-zijn te verzwijgen voor een aantal mensen in de omgeving. Als je niet iedereen verteld hebt dat je een heks bent en wat dat voor jou betekent, kun je daar rekening mee houden bij het vormgeven van je uitvaart. Tijdens het ritueel kan dan uitleg gegeven worden over onderdelen van de uitvaart, bijvoorbeeld teksten die betrekking hebben op de Godin en God, de symboliek van de elementen of dat de overledene geloofde in reïncarnatie. Veel symbolen zijn universeel en er zijn genoeg teksten te vinden of te schrijven, waarin zowel heksen als niet-heksen zich kunnen vinden. De bekende heksen Janet en Stewart Farrar hebben een tekst uit het bijbelboek Prediker verwerkt in het Requiem-ritueel in hun heksencirkel. Dezelfde tekst, over het zilveren koord dat wordt verbroken, werd in een nieuwe vertaling gebruikt in de uitvaart van Prins Claus. Ook vergelijkingen met de natuur, zoals dat het lichaam weer aarde wordt of over de rivier die weer terugstroomt naar de zee, kunnen zowel heksen als niet-heksen aanspreken.