Wiel van het Jaar

jahresradHoewel de moderne mens het contact met de natuur nagenoeg verloren heeft, kan hij niet om het onwaarschijnlijk mooie en dramatische schouwspel dat het wisselen der seizoenen hem biedt heen. Ten tijde van onze voorouders, die voor het overgrote deel rechtstreeks afhankelijk waren van de opbrengsten van het land, werden deze seizoensveranderingen uitgebreid gevierd. De heksen van vandaag grijpen terug op deze traditie en beginnen de feestelijkheden op de vooravond van de eigenlijke feestdag.

Van Samhain tot Mabon

We beginnen het jaar met Samhain en eindigen met Mabon. Zo vieren we het acht-spakige wiel van het jaar: de vier Keltische maanfeesten en de vier Germaanse zonnefeesten. Voor heksen zijn de feesten tegelijkertijd vieringen en een manier om te communiceren me de krachten van de Oude Goden.

Het zal geen verbazing wekken dat veel van de vieringen samenvallen met feestdagen van de christelijke jaarkalender. Aangezien deze agrarische feesten heel diep in de volksgeest verankerd zaten is de kerk er nooit volledig in geslaagd ze te verbannen. De enige optie die restte was ze dan maar te integreren binnen het christelijke kader. Voor heksen kunnen de natuurmysteriën niet simpelweg gereduceerd worden tot geschreven dogma's of leerstellingen. Hekserij is en blijft een mysterie-religie die een meer intuïtieve interpretatie vergt.

Jaarfeesten

Samhain op 31 oktober

Heksen vieren het feest van Samhain, traditioneel het nieuwjaarsfeest van de Kelten. Tijdens deze nacht, die nog bij het oude nog bij het nieuwe jaar hoort, staan de poorten van de onderwereld op een kier en is contact met de overledenen mogelijk. Voor de heksen is de Graangod, geofferd tijdens het Lughnasadh-ritueel nu aangekomen in de onderwereld. Samhain is geen somber feest zoals het christelijke Allerheiligen, aangezien heksen weten dat de dood geen eindpunt is, maar de schenker van nieuw leven. Licht en donker zijn twee tegenpolen die elkaar nodig hebben.

Lees meer...